Kurs Radiestezji (2017 rok)

W pierwszy weekend września 2017 r. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „HOLISTYKA” zainaugurował pierwszy w swojej historii kurs. Był to zawodowy kurs radiestezji, który poprowadził Mistrz Radiesteta Jan Wnęk. Kurs obejmował 6 zjazdów weekendowych i odbył się w sali szkoleniowej hotelu Campanile w Lublinie, oraz na terenie otwartym pod Lublinem gdzie przeprowadzono zajęcia radiestezyjne – terenowe.

Kurs zakończył się 11 marca 2018 r. Kursanci pozytywnie przeszli przez wszystkie egzaminy: pisemny, ustny i praktyczny. 
Było trochę emocji, ale udało się!  Każdy z kursantów przyswoił wiedzę praktyczną i teoretyczną dzięki której może podejść do państwowego egzaminu czeladniczego w odpowiedniej Izbie Rzemieślniczej. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaświadczenia MEN oraz książki związane z tematyką kursu by mogli pogłębiać wiedzę na co dzień. Po części oficjalnej – mała przekąska i rozmowy na pożegnanie
Serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy zdobytej wiedzy!