Ustawienia wg Hellingera – warsztaty

Serdecznie zapraszam do LUBLINA na Warsztat Ciche Ustawienia prowadzonych metodą Berta Hellingera.

W spokojnej atmosferze akceptacji, pozwól sobie na dotarcie do źródła twoich kłopotów, lęków i zaniechań. Praca w grupie pozwoli nam zobaczyć porządki miłości w Twojej Rodzinie, które zostały naruszone, a o których prawdopodobnie nawet nie wiedziałeś, że istnieją. To pozwoli Ci zobaczyć prawdę – TAKIE JAKIE TO JEST i w sercu podążyć za rozwiązaniem. Rozwiązaniem zawsze jest miłość i pojednanie

Na warsztatach można brać udział w następujących rolach:

ustawiającego, tj. osoby wykonującej własną pracę ustawieniową

obserwatora który może być reprezentantem.

Osobom, które nigdy nie były na warsztatach ustawień rekomenduję uczestnictwo najpierw w charakterze obserwatora.

Nie jest to warsztat przeznaczony dla osób z chorobami psychicznymi (min. schizofrenią , psychozą itp.). W takich przypadkach celowa jest konsultacja psychiatryczna.

Na warsztatach można pracować z każdym tematem (osobistym, rodzinnym, zdrowotnym, emocjonalnym, zawodowym, finansowym) – także wówczas, gdy sami jesteśmy już w terapii psychologicznej. Wówczas taki warsztat wspiera pracę psychologa.

Jednodniowy warsztat odbędzie się 18 maja 2024 r. w Lublinie, ul. Juranda 7 „Przestrzeń Dobra”

Czas trwania – od godz. 12.00 do 18.00

Prowadzący:

Magdalena Boroń-Dąbrowska – Absolwentka Szkoły Ustawień Systemowych wg Berta Hellingera przeprowadzonej w Instytucie Psychoterapii i Rozwoju Osobowości w Warszawie pod superwizją Małgorzaty Rajchert – Lewandowskiej, Mistrz Naturopata, założyciel Centrum Szkoleniowe Holistyka

Obowiązuje punktualność i udział w całym warsztacie/zajęciach. Warto ze sobą zabrać buty na zmianę.

Uczestnictwo w warsztacie będzie poświadczone certyfikatem.

Zapisy WYŁĄCZNIE poprzez formularz zgłoszeniowy:

Formularz zgłoszeniowy:

  Cena:

  Ustawiający (własna praca) 400 zł

  Obserwator – reprezentant 200 zł

  Numer konta do wpłaty:

  Firma Usługowo-Szkoleniowa Magdalena Boroń-Dąbrowska

  ul. Ametystowa 18/47, 20-577 Lublin

  mBank 98 1140 2004 0000 3302 7677 2044

  z dopiskiem „imię i nazwisko, nr telefonu, data warsztatu, rola (ustawiający lub obserwator)”

  Z powodu ograniczonej ilości miejsc o kolejności zapisów decyduje kolejność wpłat. Warunkiem przyjęcia jest dokonanie wpłaty za warsztat.
  Na podstawie otrzymanego prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz po wpłacie opłaty rezerwacyjnej zostanie wysłane potwierdzenie udziału w warsztacie.
  Jeśli kurs się nie odbędzie z przyczyn Organizatora – opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona na wskazane konto uczestnika kursu
  Warunki uczestnictwa

  Przed pierwszym własnym ustawieniem zaleca się najpierw uczestnictwo w warsztatach w charakterze obserwatora. Z uwagi na fakt, iż biorąc udział w czymś pierwszy raz, jesteśmy ostrożni i mniej otwarci, co przekłada się na przebieg pracy i jej efekty.

  Sporadycznie prowadzący może odmówić przeprowadzenia ustawienia, jeżeli osoba jest odcięta emocjonalnie od zgłaszanego problemu bądź z innych przyczyn niezdolna do przyjęcia pomocy. Ustawienie robi się w konkretnym celu, żeby rozwiązać określony, ważny życiowo problem.

  Koszt uczestnictwa obejmuje własną pracę terapeutyczną i jest jednakowy dla wszystkich ustawiających, mimo iż poszczególne prace mogą różnić się od siebie czasem trwania. Długość każdego ustawienia zależy bowiem od specyfiki problemu, uwarunkowań systemowych, tempa wewnętrznego procesu osoby zgłaszającej problem.

  Osoby z rozpoznaną choroba psychiczną nie mogą brać udziału w Warsztatach ani w charakterze Ustawiającego ani Obserwatora.

  Serdecznie zapraszam

  Magdalena Boroń-Dąbrowska

  Uczestnictwo w warsztacie poświadczone certyfikatem. Serdecznie zapraszam!

  Sala ustawieniowa