Radiesteta

RADIESTETA
Nazwa: Radiesteta
Kod: 516901

Synteza: 

Wyznacza w terenie przebieg żył wodnych, określa ich głębokość, wydajność i jakość wody; ustala najkorzystniejsze w terenie miejsca pod budowę studni lub odwierty geologiczne; wykrywa strefy zadrażnień geopatycznych; bada pod kątem radiestezyjnym pomieszczenia, określa miejsca korzystne i negatywne dla dłuższego przebywania w nich ludzi, szczególnie miejsca pracy i wypoczynku.

Zadania zawodowe:

Rozpoznawanie i określanie promieniowania pochodzącego od cieków wodnych oraz struktur geologicznych, jego wpływu na organizm człowieka, zwierząt oraz roślin , a także na obiekty budowlane;
rozpoznawanie oraz określanie promieniowania siatki geopatycznej;
określanie szkodliwego wpływu promieniowania od urządzeń technicznych wykrywanych metodami radiestezyjnymi;
wskazywanie miejsc korzystnych dla lokalizacji obiektów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem ich przeznaczenia;
wskazywanie (lokalizacja) miejsc korzystnych do poboru wody – budowy studni, źródeł wody pitnej, miejsc budowy zbiorników wodnych itp.;
wskazywanie miejsc przecieków zbiorników wodnych itp.;
wskazywanie w pomieszczeniach miejsc szczególnie korzystnych dla dłuższego przebywania ludzi, miejsc pracy, wypoczynku i snu;
wskazywanie w pomieszczeniach miejsc szczególnie niekorzystnych dla samopoczucia i zdrowia człowieka;
określanie najkorzystniejszych metod neutralizacji szkodliwych promieniowań;
stosowanie odpromienników, neutralizatorów itp.; dokładne informowanie o ich właściwościach, zakresie stosowania i okresie prawidłowego działania;
poradnictwo w zakresie kształtowania klimatu mieszkań, radiestezyjnego doboru sprzętów, wyposażenia, roślin;
prowadzenie ewidencji zleceń oraz dokumentacji wykonywanych prac;
stosowanie ogólnych oraz szczególnych zasad bhp w pracach radiestezyjnych.

Dodatkowe zadania zawodowe: 

Wytwarzanie sprzętu radiestezyjnego: różdżek, wahadeł, odpromienników itp.;
prowadzenie badań teleradiestezyjnych w zakresie poszukiwania wody, przedmiotów, osób;
prowadzenie działalności w zakresie fitotroniki – określanie harmonii roślin względem siebie oraz względem człowieka;
zalecanie biomasażu i zabiegów bioenergoterapeutycznych;
prowadzenie działalności dydaktycznej, w przypadku posiadania odpowiedniego przygotowania pedagogicznego.

(źródło: http://psz.praca.gov.pl )