Jerzy Strączyński

Jerzy Strączyński – Uzdrowiciel, Mistrz Bioenergoterapii, Naturoterapeuta, Ezoteryk, Psychotronik, Nauczyciel bioterapii, Pisarz i Pedagog. Znawca medycyny Dalekiego Wschodu, po latach praktyki przekazuje teraz swą wiedzę i doświadczenie adeptom bioterapii. Prowadzi według własnego, autorskiego programu kursy, szkolenia, warsztaty bioterapii i medycyny energetycznej (wibracyjnej), wykłada na uczelniach, pisze książki. Wykształcenie wyższe – Uniwersytet Warszawski. Ponad dwudziestopięcioletnia praktyka zawodowa. Pod koniec lat 80. był w Indiach. Tam zetknął się ze wschodnim systemem medyczno-filozoficznym. Uczestniczył w wielonarodowym spotkaniu ludzi zajmujących się jogą. Potem odkrył szamanizm i tradycyjną medycynę tybetańską. Jego mistrzem był lama Tenzin Wangyal Rinpocze – w zachodnim Tybecie i północnych Indiach uważany za wielkiego uczonego, uzdrowiciela. Jerzy Strączyński poznał też systemy medytacyjno-relaksacyjne, zgodne z założeniami naturalnej medycyny ajurwedyjskiej i tybetańskiej. 

„Kim jestem — zastanawia się Jerzy STRĄCZYŃSKI — bioterapeutą czy uzdrowicielem?  Sądzę, że miano uzdrowiciel bardziej odpowiada temu co robię, gdyż pracuję na wielu płaszczyznach. Idę bardziej w kierunku nazywanym medycyną energetyczną, która łączy klasyczną bioterapię z uzdrawianiem duchowym i stara się dotrzeć do przyczyny choroby w sensie psychosomatycznym. Nie stosuję klasycznej bioterapii, tylko wpływam na energię pacjenta. Wchodzimy tu w system sterowania zdrowiem…”

  

Jerzy Strączyński z (od lewej): Tenzin Wangyal Rinpocze, Tenzin Gjaco – obecny czternasty Dalajlama, arcybiskup Bolesław Pylak

 

Jerzy Strączyński doszedł do swych spostrzeżeń przez 7 lat współdziałania z lekarzami. Okazuje się, że lekarze posługując się wiedzą tylko medyczną nie potrafią wykryć pewnych zakłóceń występujących w organizmie. Do tego potrzebna jest szczególna wrażliwość jaką dysponują psychotronicy. My — mówi Pan Jerzy — potrafimy odbierać informacje wywodzące się z kanałów energetycznych pacjenta i poprawić jego system energetyczny. Po kilku seansach chory zaczyna odkładać leki, ustępuje u niego stres, system emocjonalny wraca do normy. Jednym słowem człowiek zaczyna zdrowieć, choć poprzednio nie pomagały mu zabiegi lekarskie ani lekarstwa chemiczne.

DIAGNOZA Z AURY CZŁOWIEKA

Człowieka otacza aura. Uzdrowiciel, który pracuje na wyższych poziomach energetycznych, widzi człowieka wieloplanowo, najczęściej przez jego aurę. Widzi wiele powłok duchowych, z których każda magazynuje wiele informacji o emocjach, pragnieniach, myślach przeszłych i przyszłych. Powłoki te posiadają pewien zasób energii, którą możemy zagospodarować mądrze lub rozrzutnie, zyskując siły i zdrowie lub popadając w kryzys lub chorobę. A że te poziomy są w ciągłym ruchu, dlatego czasem popadamy w osłabienie i stres, a czasem zyskujemy bodziec i motywację do rozwoju. Te stany zdrowotne i emocjonalne —jak wyjaśnia Jerzy Strączyński — odbijają się w wyglądzie aury, wpływając na jej świetlistość, przejrzystość, kolor i wielkość. Aura potrafi informować o naszych możliwościach, kompleksach, stresach, przebytych i aktualnych chorobach, zdolnościach i predyspozycjach. Aura potrafi pokazać choroby, które są w tzw. fazie przed-klinicznej, czyli dopiero się zalęgają. Dowiadując się o nich możemy na czas im przeciwdziałać, niejako im zapobiec. I tu jest ważne, ale też trudne zadanie dla terapeutów. Trzeba zauważyć te zmiany w aurze i umieć je właściwie zinterpretować. Jerzy Strączyński uważa, że diagnoza i terapia w jego metodzie powinny spełniać dwie zasadnicze funkcje:

– rozpoznanie zaburzeń energetycznych w fazie przedklinicznej, przy uwzględnieniu psychosomatyki i duchowych potrzeb człowieka;

– zastosowanie właściwej terapii energetycznej lub psychoterapii, udzielanie pomocy przy wyborze najskuteczniejszej metody w zakresie medycyny naturalnej i uzmysłowienie pacjentowi jego naturalnych potrzeb na drodze indywidualnego rozwoju duchowego.

Prowadzone od ponad 20 lat według autorskiego programu Profesjonalne Kursy Bioenergoterapii Praktycznej skupiają się głównie na szkoleniu praktycznym w zakresie bioenergoterapii oraz podstawowych założeń tak zwanej medycyny energetycznej opartej na energetycznym modelu przyrody.

W zakresie doboru treści jak i metodyki nauczania, oparte są one na wieloletnim dydaktycznym doświadczeniu wykładowcy. Przekaz doświadczenia i umiejętności praktycznych wynika z dwudziestoletniej praktyki zawodowej i wybitnych osiągnięciach w tym zakresie, potwierdzonych często przez lekarzy i dokumentację medyczną.

więcej informacji na stronie internetowej Pana Jerzego Strączyńskiegowww.energoterapia.pl

autor książek: „Od szamanizmu do bioterapii” oraz „Uzdrawianie – tradycja i współczesność”