Bioenergoterapia I stopnia

Prowadzone od ponad 20 lat według autorskiego programu p. Jerzego Strączyńskiego Profesjonalne Kursy Bioenergoterapii Praktycznej skupiają się głównie na szkoleniu praktycznym w zakresie bioenergoterapii oraz podstawowych założeń tak zwanej medycyny energetycznej opartej na energetycznym modelu przyrody.

W zakresie doboru treści jak i metodyki nauczania, oparte są one na wieloletnim dydaktycznym doświadczeniu wykładowcy. Przekaz doświadczenia i umiejętności praktycznych wynika z dwudziestoletniej praktyki zawodowej i wybitnych osiągnięciach w tym zakresie, potwierdzonych często przez lekarzy i dokumentację medyczną.

Jerzy Strączyński – Mistrz Bioenergoterapii

więcej informacji: Jerzy Strączyński


Fotorelacja z kursu w 2020 roku:


ZAPISY NA KURS BIOENERGOTERAPII I STOPNIA W LUBLINIE:

WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO ORAZ WPŁATA ZALICZKI 200 zł – w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia na konto organizatora ODZ-Holistyka.

numer konta:
Magdalena Boroń
mBANK  nr konta 98 1140 2004 0000 3302 7677 2044
Tytuł wpłaty: NAZWA KURSU, IMIĘ I NAZWISKO, NR TELEFONU
Brak opłaty rezerwacyjnej w terminie spowoduje automatyczne usunięcie zgłoszenia.
Prosimy o uiszczenie pozostałej kwoty za kurs najpóźniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia kursu. 
Jeśli do szkolenia pozostało mniej niż 21 dni prosimy o wpłatę całej kwoty za udział w szkoleniu.
Niedokonanie wpłaty pozostałej ceny za szkolenie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w wybranym szkoleniu i uznane będzie za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego/Uczestnika z jego winy. W takiej sytuacji Organizator uprawiony będzie do zatrzymania opłaty rezerwacyjnej, chyba że rezygnacja z udziału w szkoleniu spowodowana jest niespodziewaną sytuacją losową lub chorobą.
Jeśli kurs się nie odbędzie z przyczyn Organizatora – opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona na wskazane konto uczestnika kursu. W przypadku rezygnacji uczestnika OPŁATA NIE PODLEGA ZWROTOWI.
Na podstawie otrzymanego prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz po wpłacie opłaty rezerwacyjnej zostanie wysłane potwierdzenie udziału w szkoleniu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na: szkolenia@holistyka-odz.pl

Termin kursu: (PODAMY WKRÓTCE)

Całkowity koszt kursu: 1500 zł

MIEJSCE KURSU: HOTEL CAMPANILE – ul. Lubomelska 14, 20-067 Lublin

Serdecznie zapraszamy! kurs odbędzie się przy minimum ok. 10 osobowej grupie.

więcej informacji o kursach i działalności Pana Jerzego Strączyńskiego na oficjalnej stronie: www.energoterapia.pl


Pierwszy podstawowy poziom praktycznego szkolenia w zakresie bioenergoterapii trwa około 50 godzin (6 dni – 2x piątek, sobota, niedziela)

Celem kursu jest wprowadzenie słuchaczy w bardzo zaawansowany system wnikliwej biodiagnozy i skutecznej terapii energetycznejUmiejętności te nabywają słuchacze poprzez ćwiczenia praktyczne i pokazowe zabiegi, które są następnie analizowane przez prowadzącego i powtarzane przez słuchaczy samodzielnie.

Ten system pracy z klientem pozwala uchwycić to co jest najważniejsze w bioenergoterapii. Kształtuje właściwe nawyki, umożliwia słuchaczom wypracowanie własnych różnorodnych metod bioterapeutycznych. Sprzyja też pozbyciu się stresów i bloków, wzmacnia poczucie odpowiedzialności w tym zawodzie, umożliwia rozwinięcie indywidualnych predyspozycji i talentów.

Naczelną zasadą Profesjonalnego Kursu Bioterapii Praktycznej jest praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka.

Wprowadzone na kursie techniki „inicjacji energetycznych” pozwalają bardzo szybko odpowiednio uwrażliwić dłonie i opuszki palców oraz przygotować słuchacza do postrzegania pozazmysłowego.

Uwrażliwione tą metodą dłonie pozwalają słuchaczom bezpiecznie wykonać diagnozę zaburzeń energetycznych oraz przeprowadzić skuteczną terapię energetyczną nie osłabiając przy tym energetyki własnej. Wielostopniowe inicjacje usuwają też zablokowania na poziomie ciała, energii i ciał subtelnych słuchaczy.

Kurs przeznaczony jest dla ludzi dorosłych, zdrowych, zrównoważonych emocjonalnie o stabilnej psychice. Wskazane są pewne predyspozycje w tym zawodzie, wykształcenie średnie oraz zrozumienie odpowiedzialności za zdrowie drugiego człowieka.

Potrzebna jest ogólna znajomość wybranych zagadnień z anatomii i fizjologii.

Naczelną zasadą Intensywnego Profesjonalnego Kursu Bioterapii Praktycznej jest przekazanie przez prowadzącego, słuchaczom kursu, różnych technik i praktycznych umiejętności pracy z klientem.

PROGRAM KURSU BIOTERAPII

Program kursu, metodyka nauczania oraz szkolenie praktyczne  dostosowane jest do ogólnie przyjętego założenia, że bioenergoterapeuta rozpoznaje zaburzenia bioenergetyczne organizmu (tzw. biodiagnoza). Eliminuje zaburzenia i bloki energetyczne. Przywraca swobodę przepływu bioenergii w organizmie. Oczyszcza bioenergetycznie i zasila strefy bioenergetycznych niedoborów w celu pobudzenia naturalnych sił obronnych organizmu człowieka. Bioenergoterapeuta przywraca równowagę energetyczną (tzw. homeostaza energetyczna), wzmocnienia układ odpornościowy i przyspieszenia proces regeneracji organizmu.

PODSTAWOWE TEMATY

 • metody przeprowadzania szczegółowego wywiadu dotyczącego stanu zdrowia
 • rozpoznawanie zmian biopola, ustalanie obszarów zakłóconych, określanie zakłóceń w ośrodkach energetycznych i punktach biologicznie aktywnych
 • dobór właściwej metody bioenergoterapii uwzględniającej warunki współdziałania z terapią medyczną
 • oczyszczanie energetyczne zaburzonych stref organizmu
 • udrażnianie meridian (kanałów energii);
 • wykonywanie zabiegów profilaktycznych i wspomagających powrót do zdrowia
 • zasilanie stref bioenergetycznych niedoborów
 • harmonizowanie i wzmacnianie aury
 • informowanie klienta o wskazaniach i przeciwwskazaniach stosowanej wobec niego metody bioenergoterapii, możliwość podawania zaleceń i spodziewanych efektów
 • informowanie o konieczności przyjmowania leków i nie przerywania leczenia medycznego, w przypadkach szczególnych konsultowanie się z lekarzem lub innymi specjalistami
 • zasady prowadzenia ewidencji klientów oraz kartotek indywidualnych
 • podstawowe zasady BHP pracy bioenergoterapeuty
 • zasady działania  bioenergoterapeutycznego na odległość
 • technik relaksacyjno-medytacyjnych

Przeważająca część zajęć dotyczy praktyki zawodowej są to:

 • metodyka postępowania w pracy z klientem,
 • podstawowe zasady zabiegu bioterapeutycznego,
 • zastosowanie umiejętności własnych i poznanych technik w różnych typach chorób i dolegliwości,
 • wykorzystania innych technik wspomagających,
 • zasady prawidłowego zabiegu terapeutycznego metodą bezpośrednią oraz na odległość na poziomie ciała – fizycznego, eterycznego, mentalnego,
 • wybrane techniki regeneracji energetycznej (techniki medytacyjno-jogistyczne, oddechowe, relaksacyjne)- opanowanie praktycznych umiejętności pracy na poziomie ciała fizycznego, energetycznego, emocjonalnego i mentalnego oraz wizualizacja aury,
 • poznanie różnych technik pozazmysłowego postrzegania,
 • informacja energetyczna w procesie terapeutycznym.
 • umiejętności diagnostycznych
 • umiejętności terapeutycznych
 • prawidłowe stosowanie BHP bioterapii

Część teoretyczna obejmuje między innymi:

 • podstawowe założenia „energetycznego modelu życia i zdrowia”,
 • energetyczny model budowy człowieka i świata (czakry, kanały energetyczne, ciała subtelne, aura) itp,
 • powszechne pole energii, pojedyncze pole energii, pola morfogenne itp.),
 • właściwości i funkcje sił życiowych zawartych w energii pięciu elementów,
 • koncepcja pięciu elementów
 • wrażliwość energetyczna w procesie diagnozy i terapii,
 • medycyna naturalna, uzdrawianie i bioterapia od czasów starożytnych do współczesności,
 • różne sposoby zabezpieczeń energetycznych i BHP bioterapii,
 • wybrane wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii.
 • pojęcie zdrowia człowieka
 • etyka zawodowa i właściwy stosunek do chorego człowieka

WYKAZ WYBRANYCH ZAGADNIEŃ Z BIOTERAPII

 • Czym jest bioterapia?
 • Co to jest uzdrawianie duchowe?
 • Bioterapia dotykowa,
 • Podstawowe założenia medycyny chińskiej. Pary narządów,
 • Inne metody medycyny naturalnej (naturoterapia),
 • Diagnoza energetyczna (diagnoza wstępna, diagnoza zasadnicza, diagnoza sprawdzająca, diagnoza zewnętrzna (auryczna), diagnoza wewnętrzna (zaburzenia ciała), podstawowe błędy w diagnozie)
 • Terapia energetyczna (metoda dotykowa, metoda bezdotykowa, działanie mentalne, działanie na odległość, działanie poprzez zdjęcie, energetyzacja, oczyszczanie, porządkowanie energii, podstawowe błędy w terapii)
 • Wizualizacja zjawisk energetycznych (postrzeganie energii, postrzeganie aury, postrzeganie przepływu energii)
 • Energetyczny model budowy człowieka (wewnętrzna struktura energetyczna, zewnętrzna struktura energetyczna, kanały, czakry, aura)
 • Medycyna energetyczna (założenia ogólne, różne metody działania, diagnoza, terapia, nadmiar, brak przepływu energii)
 • Zaburzenia przepływu energii (nadmiar, niedobór, zastoje)
 • Teoria pola energetycznego (powszechne pole energetyczne, indywidualne pole energetyczne, pole energii życia, pole morfogenne)
 • Czakroterapia – podstawowe założenia
 • BHP pracy bioterapeuty (BHP pracy z klientem, BHP pracy bioterapeuty, BHP dotyczące miejsca pracy)
 • Medycyna a bioterapia (relacje, współzależności)
 • Różne rodzaje i funkcje energii (urodzeniowa, życiowa, nabyta, obronna, odżywcza, karmiczna itp),
 • Techniki oddechowe, relaksacyjne, energetyzujące
 • Umysł, zmysły, świadomości zmysłowe, funkcje świadomości w/g psychologii analitycznej C.G.Junga
 • Świadomość, podświadomość, nadświadomość w/g teorii huny
 • Postrzeganie pozazmysłowe, oddziaływanie mentalne
 • Wrażliwość energetyczna, zabezpieczenia energetyczne

Bioenergoterapeuta – synteza i zadania zawodowe (kompetencje zawodu według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej):

https://szkoleniaholistyka.pl/bioenergoterapeuta/